skip to content

มาลองเล่น LIFF และ Messaging API กัน

/ 6 min read

Share on social media

liff-messaging-api สามารถดู video ของหัวข้อนี้ก่อนได้ ดู video

** บทความนี้เดี๋ยวอาจจะกลับมาเรียบเรียงใหม่ เนื่องจากเป็นบทความที่ใช้ short note ร่วมกับคลิปดังกล่าว หากอ่านแล้วงงอย่างไร ลองดูจากคลิปกันก่อนได้นะครับ 🙏

รู้จักกันก่อนว่า LIFF คืออะไร ?

liff-example

LIFF (LINE Frontend-end Framework) คือ WebView ที่สามารถรันเว็บไซต์อยู่ภายในแอป LINE ได้โดยตรง

 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ LINE Login เพื่อทำการทำ Authentication คู่่กันกับ LINE ได้ = LINE auto login
 • สามารถเข้าถึง User’s Profile (บางส่วน) ของ LINE ได้ เช่น ชื่อ, ภาพ
 • เนื่องจากทำงานอยู่บน LINE = สามารถใช้งานร่วมกับ Chatbot ของ LINE ได้ (เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ปัจจุบัน developer ทำอะไรกัน LINE แล้วได้บ้าง)

จุดเด่นที่ LIFF พยายามนำเสนอ

 • ใช้งานร่วมกับ LINE = ไม่ต้องให้ลูกค้าจำ Login ตอนใช้งาน
 • ใช้งานร่วมกับ LINE OA ที่มีอยู่แล้ว ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีประสบการณ์ใช้งานเหมือนกับ application ของร้านค้าเอง
 • ถ้ามี website อยู่แล้ว สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดแล้วนำมาขึ้นบน LIFF ได้เลย

ปัจจุบัน Developer ทำอะไรกับ LINE ได้บ้าง

Ref: https://developers.line.biz/en/docs/

liff-example

ปัจจุบันนั้น LINE มี service ที่ให้ developer มามีส่วนร่วมหลากหลาย service

เราจะเล่าเฉพาะ service ที่เกี่ยวข้องในวันนี้คือ

 • Messaging API = เกี่ยวข้องกับการทำ chatbot บน LINE
 • LINE Login = เกี่ยวข้องกับการทำเชื่อมต่อกับ LINE Account
 • LIFF (LINE Frontend-end Framework) = Webview ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Account ของ LINE ได้

ซึ่งทั้ง 3 service นี้สามารถสื่อสารผ่านตัวกลางหนึ่งที่ชื่อ userId ได้

 • userId คือ unique key ที่เป็นตัวแทนของ user ในการสื่อสารกับ service provider ที่เราสร้างเป็น channel (ช่องทาง) ขึ้นมา
 • ทุก service ที่อยู่ภายใต้ provider เดียวกัน จะใช้ userId (หรือ uid) เดียวกัน ในการสื่อสาร เช่น
  • ถ้า LIFF service ได้ userID นี้มา
  • จะเท่ากับ หากเราส่ง Messaging API เข้า userID เดียวกันก็จะสามารถส่งข้อความไปยังคนเดียวกันได้
liff-provider

เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นๆไปพร้อมๆกันใน Session นี้

เราจะมา code อะไรกันบ้าง

Session นี้สิ่งที่เราจะทำคือ

 1. เพิ่มหน้าเว็บสำหรับ LIFF และ LINE Login เข้ามา
 2. เมื่อนำ LIFF ไปเปิดบน LINE (หรือ LINE Login) จะได้ userId มา เราจะนำ userId นั้นมาเล่นกับ 2 feature ของ Messaging API คือ LINE Message กับ Rich menu กัน
 3. เราจะลองรับข้อมูลจาก webhook (ที่ได้ userId) มาเหมือนกัน แล้วส่งข้อความกลับไปยัง LINE ของคนๆนั้น

เพื่อมา confirm และผู้ผลลัพธ์ไปพร้อมกันว่า userID ตรงกันหรือไม่

Strucuture project

├── index.html --> สำหรับหน้าเว็บ LIFF
├── package.json
└── server.js --> nodejs (express)

Step แรก: สร้าง channel สำหรับการทำ LIFF และ Messaging API โดย

 1. เข้า https://developers.line.biz/ > Login LINE
 2. กดสร้างตรง Provider
liff-create-01
 1. เสร็จแล้วเมื่อได้ provider มาให้สร้าง channel
liff-create-02
 1. กดสร้าง LINE Login และ Messaiging API มาคู่กัน
liff-create-03

index.html

Note

 • เพิ่ม liff login (โดยผูกกับ channel ที่สร้างไว้)
 • ทดสอบดึง profile โดยเมื่อดึง profile มาได้ = ให้แสดงออกมาที่หน้าเว็บ (แสดงภาพ, uid ออกมา)
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Document</title>
<style>
.message {
padding: 10px;
background: #ddd;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="lineprofile" style="display: none;">
<img width="100px" id="profileImage" src="" />
<div>
Hello <b><span id="profileName">Name</span></b>
</div>
<div>UID <span id="profileUID">UID</span></div>
</div>
<script src="https://static.line-scdn.net/liff/edge/2/sdk.js"></script>
<script>
let userId = "";
const logOut = () => {
liff.logout();
window.location.reload();
};
const main = async () => {
await liff.init({ liffId: "2000719050-rGVOBePm" });
if (liff.isLoggedIn()) {
const profile = await liff.getProfile();
// update profile
profileImage.src = profile.pictureUrl;
profileName.innerText = profile.displayName;
profileUID.innerText = profile.userId;
// collect userId
userId = profile.userId;
// show profile
lineprofile.style.display = "block";
} else {
liff.login();
}
};
main();
</script>
</body>
</html>

ผลลัพธ์ liff-result

server.js

Ref: https://developers.line.biz/en/reference/messaging-api/

Note

 • เพิิ่ม API สำหรับการส่ง LINE Message (เข้า Messaging API) ผ่าน userId (ที่ได้จาก LIFF)
const express = require("express");
const axios = require("axios");
const cors = require("cors");
require("dotenv").config();
const app = express();
app.use(cors());
const port = 8888;
const LINE_API_URL = "https://api.line.me/v2/bot/message/push";
app.use(express.json());
const headers = {
"Content-Type": "application/json",
Authorization: `Bearer ${LINE_ACCESS_TOKEN}`,
};
const sendMessage = async (userUid, message) => {
const body = {
to: userUid,
messages: [
{
type: "text",
text: message,
},
],
};
const response = await axios.post(LINE_API_URL, body, { headers });
return response;
};
app.post("/send-message", async (req, res) => {
const { userUid, message } = req.body;
try {
const response = await sendMessage(userUid, message);
console.log("=== LINE log", response.data);
res.json({
message: "Message OK",
});
} catch (error) {
console.log("error", error.response.data);
res.status(400).json({
error: error.response,
});
}
});
app.listen(port, async () => {
console.log(`Express app listening at http://localhost:${port}`);
});

ลองเพิ่มตัวส่งจาก html

<!-- เหมือนเดิม -->
<body>
<div id="lineprofile" style="display: none;">
<img width="100px" id="profileImage" src="" />
<div>
Hello <b><span id="profileName">Name</span></b>
</div>
<div>UID <span id="profileUID">UID</span></div>
<div class="message">
<div>Send message</div>
<input id="message" />
<button onclick="sendMessage()">Send</button>
</div>
<button onclick="logOut()">Logout</button>
</div>
<script src="https://static.line-scdn.net/liff/edge/2/sdk.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/1.6.1/axios.min.js"
integrity="sha512-m9S8W3a9hhBHPFAbEIaG7J9P92dzcAWwM42VvJp5n1/M599ldK6Z2st2SfJGsX0QR4LfCVr681vyU5vW8d218w=="
crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-referrer"
></script>
<script>
let userId = "";
const main = async () => {
await liff.init({ liffId: "2000719050-rGVOBePm" });
if (liff.isLoggedIn()) {
const profile = await liff.getProfile();
// update profile
profileImage.src = profile.pictureUrl;
profileName.innerText = profile.displayName;
profileUID.innerText = profile.userId;
// collect userId
userId = profile.userId;
// show profile
lineprofile.style.display = "block";
} else {
liff.login();
}
};
// เพิิ่ม sendMessage มายิงไปยังฝั่ง Backend
const sendMessage = async () => {
try {
if (!message.value) {
alert("message not found");
return false;
}
const data = {
userUid: userId,
message: message.value,
};
console.log("data", data);
const response = await axios.post("http://localhost:8888/send-message", data);
console.log("response", response.data);
} catch (error) {
console.log("error", error.message);
}
};
main();
</script>
</body>

Rich menu API

Ref: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/switch-rich-menus/#richmenu-switch-07

Note

 • เราจะลองมาใช้ userID update richmenu กันบ้าง โดยยิงผ่าน Messaging API เพื่อไป update rich menu
 1. create rich menu
#!/bin/bash
curl -v -X POST https://api.line.me/v2/bot/richmenu \
-H 'Authorization: Bearer <access token>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d \
'{
"size": {
"width": 800,
"height": 540
},
"selected": false,
"name": "Default rich",
"chatBarText": "Tap to open",
"areas": [
{
"bounds": {
"x": 0,
"y": 0,
"width": 800,
"height": 540
},
"action": {
"type": "richmenuswitch",
"richMenuAliasId": "al-menu2",
"data": "richmenu=al-menu2"
}
}
]
}'
 1. upload rich menu
#!/bin/bash
curl -X POST https://api-data.line.me/v2/bot/richmenu/richmenu-9f201bd36e1c32db506ad8c043583cbc/content \
-H "Authorization: Bearer <access token>" \
-H "Content-Type: image/png" \
-T ./images/800x540.png

เท่ากับเป็นการสร้าง rich menu เรียบร้อย

 1. set default rich menu
#!/bin/bash
curl -X POST 'https://api.line.me/v2/bot/user/all/richmenu/richmenu-00f38a8b2edf11419598cdddf9323cdd' -H 'Authorization: Bearer <access token>'
 1. set link rich menu (กรณีที่อยาก link richmenu ไปมา)
#!/bin/bash
curl -X POST https://api.line.me/v2/bot/richmenu/alias \
-H 'Authorization: Bearer <access token>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d \
'{
"richMenuAliasId": "main-1",
"richMenuId": "richmenu-9f201bd36e1c32db506ad8c043583cbc"
}'
 1. force update rich menu from webhook (รับ userId จาก webhook และ force ยิงเปลี่ยน rich menu จากข้อความ)

ที่ server.js

 • เพิ่มคำสั่ง จัดการกับ rich menu ผ่าน webhook
const defaultRichmenu = async () => {
try {
const response = await axios.get(`${LINT_BOT_API_URL}/all/richmenu`, { headers });
return response;
} catch (error) {}
};
app.post("/webhook", async (req, res) => {
const { events } = req.body;
if (!events || events.length <= 0) {
console.log("error event not found");
res.json({
message: "event not found !",
});
return false;
}
try {
const lineEvent = events[0];
const lineUserID = lineEvent.source.userId;
let commandMessage = "";
if (lineEvent.type === "message") {
if (lineEvent.message.text === "อยากกลับบ้าน") {
commandMessage = "back";
}
}
// update richmenu ด้วย userId
if (commandMessage === "back") {
const richmenuResponse = await defaultRichmenu();
const response = await updateRichmenu(lineUserID, richmenuResponse.data.richMenuId);
console.log("=== LINE log", response.data);
}
} catch (error) {
console.log("error", error);
}
});

Flex message

 1. ลองส่งเป็น Flex message
 • ที่ server.js
// send Flex Message
const sendFlexMessage = async (userUid, message) => {
try {
let contents = Object.assign({}, templateJSON);
contents.body.contents[0].text = message;
const body = {
to: userUid,
messages: [
{
type: "flex",
altText: "this is a flex message",
contents,
},
],
};
console.log("body", JSON.stringify(body));
const response = await axios.post(LINE_API_URL, body, { headers });
return response;
} catch (error) {
// console.log(error.response)
throw new Error(error.message);
}
};
app.post("/send-message", async (req, res) => {
const { userUid, message } = req.body;
try {
// เปลี่ยนมายิงผ่าน flex message แทน
const response = await sendFlexMessage(userUid, message);
console.log("=== LINE log", response.data);
res.json({
message: "Message OK",
});
} catch (error) {
console.log("error", error.response.data);
res.status(400).json({
error: error.response,
});
}
});
 1. ลองนำ LIFF ขึ้นไปเล่นจริงบน LINE

อื่นๆเพิ่มเติม

LON (LINE Official Notification)

LINE shopping API (เชื่อม UID ไม่ได้)

Reference

Richmenu API

Github

https://github.com/mikelopster/liff-experiment

Related Post

Share on social media